Nors kasmetinė padėkos diena „Neužrakink širdies gerumui“ įvyko gegužės 26 d., mes vis dar gyvename šiltais prisiminimais. Tą dieną Dabikinės specialiojoje mokykloje pasidalinti gerumu buvo susirinkęs nemažas būrys svečių. Neužrakinti širdies ir auginti gerumą kvietė renginio vedėjos mokytoja Irena Banienė ir jos mokinė Miranda. Dėkojame už gražius sveikinimus ir dovanas Seimo nariui Valiui Ąžuolui ir jo padėjėjai Justinai Kazickaitei, Akmenės rajono Administracijos direktorei Aromedai Laucienei, seserims pranciškonėms iš Kretingos vienuolijų,  Akmenės seniūnui, Kamanų rezervato direktoriui, moterų klubui „Akmenietės“, laikraščio „Vienybė“ redakcijai, Dabikinės  kaimo bendruomenei, Ventos socialinės globos namams, Akmenės paramos šeimai centrui, tėveliams ir globėjams. Ačiū tariame mokytojams, sudėjusiems visą širdį į šventinį koncertą ruošiant  numerius kartu su mokiniais, ir visai mokyklos bendruomenei, prisidėjusiai prie padėkos dienos rengimo.

Auginkime gerumą širdyje kaip gėlę, laistydami rūpesčiu, meile, dėmesiu…

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Triaušienė