Daug stebuklų yra pasaulyje tik ne visiems jie prieinami; vieniems  dėl to, kad jų negirdi ir nemato, kitiems dėl to, kad jų nesupranta. M. K. Čiurlionis.

Pasitikus nepriklausomos Lietuvos Respublikos šimtmetį, ypač svarbu pažinti kūrėjus, formavusius lietuviškąją savimonę, savo kūryba tvėrusius lietuviškąją raišką, grindusius lietuviškos kultūros pamatus, apibrėžusius ateities kartoms lietuviškosios saviraiškos erdves. Šių kūrėjų gretose ypač ryškiai iškyla kompozitorius ir dailininkas M.K. Čiurlionis.

Mokykloje organizuotas meninis-edukacinis renginys „Šiandien M.K. Čiurlionio karaliai mums pasakas seka“ atvėrė duris į mūsų tautos genijaus vaikystės ir kūrybos pasaulį. Poetinių pasakų knygos „Šiandien karaliai mums pasakas seka“ autoriai Milda Pleitaitė ir Kazimieras Momkus. Renginio metu jie skaitė poetines pasakas, kurios išlaisvino klausytojų mintis ir leido paišdykauti kartu su vasaros lietumi, pašokti su snaigėmis baletą ir tyloje išgirsti ką tyliai šnabžda karaliai.

Po programos, vykusios interaktyviose meninėse dirbtuvėse „O kokia tavoji istorija ?“, patiems renginio dalyviams leido pasijusti dailininkais ir savo lietuviškosios ateities vizijos kūrėjais. Kūrybiškas mintis bei svajones išsakyti spalvomis sukurtuose paveiksluose.

Atgijusių (animuotų) M.K. Čiurlionio paveikslų vaizdus lydėjo kompozitoriaus sukurta muzika, atliekama Mildos Pleitaitės (smuikas) ir Adomo Pleitos (fortepijonas).

Mokytoja Inga Aleksandravičienė