Gegužės 23 dieną specialiųjų klasių mokiniai vyko į Kamanų rezervatą. Ši  išvyka buvo planuota pagal projektą „Tekėk, Dabikine, tekėk“.

Mokiniai susipažino su Kamanų senežeriu, Kamanų pelkių augalija ir gyvūnija; išsiaiškino, ar maitina rezervato klampupiai Dabikinės intakus.

Mokytoja R. Danilevičienė, nuotraukos A. Žalienės