MOKYKLOS PEDAGOGAI DALYVAVO RESPUBLIKINĖJE METODŲ MUGĖJE „ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ“

Šį renginį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras  ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo, specialiojo ir profesinio ugdymo pedagogams, psichologams, socialiniams ir jaunimo darbuotojams.

Gegužės 12 dieną  renginyje dalyvavo mūsų mokyklos  17 pedagogų.

4 mokytojai  pristatė  savo metodines priemones. Tai : Lijana Kašėtienė, Raminta Švažienė, Lidija Mašanauskienė  ir Rasa Danilevičienė.

Taip pat pedagogai dalyvavo renginiuose – seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėlėse.

Išvyką vainikavo ekskursija į Valdovų rūmus.

Mokytoja Rasa Danilevičienė