Šį renginį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras  ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo, specialiojo ir profesinio ugdymo pedagogams, psichologams, socialiniams ir jaunimo darbuotojams.

Gegužės 12 dieną  renginyje dalyvavo mūsų mokyklos  17 pedagogų.

4 mokytojai  pristatė  savo metodines priemones. Tai : Lijana Kašėtienė, Raminta Švažienė, Lidija Mašanauskienė  ir Rasa Danilevičienė.

Taip pat pedagogai dalyvavo renginiuose – seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėlėse.

Išvyką vainikavo ekskursija į Valdovų rūmus.

Mokytoja Rasa Danilevičienė