1. Važiuojančiųmokinių sąrašai, autobusų važiavimo grafikai ( toliau – važiavimo grafikai ) ir sustojimo vietos sudaromos atsižvelgiant į tėvų pageidavimus.
  2. Socialinis pedagogas, atsakingas už pavėžėjimą, sudaro važiavimo grafikus ir važiavimo maršrutus.
  3. Važiuojančiųmokinių tėvai asmeniškai supažindinami su važiavimo grafiku ir sustojimo vietomis.
  4. Mokytojopadėjėjai yra atsakingi už mokinių lydėjimą, atvežimą į mokyklą ir parvežimą į namus. Lydintys asmenys turi važiuojančių mokinių sąrašus.
  5. Mokinių atostogų metu, laikinai pasikeitus važiavimo grafikui, apie laikinus pasikeitimus mokinių tėvus informuoja socialinis pedagogas, lydintys asmenys.
  6. Mokiniuisusirgus ar dėl kurios nors kitos priežasties nevykstant į mokyklą, mokinio tėvai apie neatvykimą į mokyklą iš anksto informuoja socialinę pedagogę, lydinčius asmenis.
  7. Vežtimokinius mokykliniu autobusu be lydinčio asmens draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai yra tėvų sutikimas.
  8. Vykstant su mokiniais į ekskursiją, būtina turėti mokyklos direktoriaus įsakymą, kad leidžiama vykti. Mokiniams pravedamas instruktažas.