Mokinių vežiojimas

 • Mokinių pavežėjimo tvarka
 • 1. Važiuojančių mokinių sąrašas ir vežiojimo grafikas sudaromas atsižvelgiant į tėvų pageidavimus bei mokinių sutrikimo lygį.
  2. Mokytojo padėjėjai, atsakingi už mokinių lydėjimą, atvežimo į mokyklą ir parvežimo į namus metu, autobuso vairuotojas ir kuruojantis pavaduotojas atsižvelgdami į tėvų pageidavimus sudaro važiavimo grafikus, bei važiavimo maršrutus.
  3. Važiuojančių mokinių tėvai su važiavimo grafiku supažindinami asmeniškai ir pasirašo ant važiavimo grafiko.
  4. Mokinių atostogų metu laikinai pasikeitus važiavimo grafikui, apie laikinus pasikeitimus mokinių tėvus informuoja lydintys asmenis (mokytojo padėjėjai).
  5. Mokiniui susirgus ar dėl kurios nors kitos priežasties nevykstant į mokyklą, mokinio tėvai apie neatvykimą į mokyklą iš anksto informuoja lydinčius asmenys ar autobuso vairuotoją.
  6. Vykstant su mokiniais į ekskursiją būtina turėti mokyklos direktoriaus įsakymą, kad leidžiama vykti. Mokiniams ir lydintiems pedagogams pravedamas instruktažas.
  7. Vežti mokinius mokykliniu autobusu be palydinčio asmens draudžiama.