MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

2017–2018 mokslo metais ugdymo procesas pradedamas 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2018 m. atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1-4 2018-05-31 34 (170 ugdymo dienų)
5-10; socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) 2018-06-15 36 (181 ugdymo diena)

 

Mokslo metai 1-10 klasėms skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmečiai Prasideda Baigiasi
I pusmetis 2017-09-01 2018-01-19
II pusmetis

1-4 klasės

5-10; socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasės

 

2018-01-20

2018-01-20

 

2018-05-31

2018-06-15

 

 

Mokinių atostogos:

1-4 klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Šv. Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Šv. Velykų) 2018-04-03 2018-04-06
Vasaros 2018-06-01 2018-08-31

 

5-10;  socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Šv. Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Šv. Velykų) 2018-04-03 2018-04-06
Vasaros

5-10; socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasės

 

2018-06-16

 

2018-08-31

 

_______________________________________