Mokyklos direktorė Birutė Elena Jakaitienė, darbo stažas 44 m., II vadybos kvalifikacinė kategorija, specialusis pedagogas metodininkas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Bakaitienė, , darbo stažas 41 m., specialusis pedagogas metodininkas.
Mokomieji dalykai: mokymas namuose.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Triaušienė, darbo stažas 18 m., specialusis pedagogas metodininkas.
Mokomieji dalykai: mokymas namuose.
Ūkvedė Judita Butkienė, darbo stažas 37 m.