Administracija

Mokyklos direktorė Birutė Elena Jakaitienė, darbo stažas 42 m., II vadybos kvalifikacinė kategorija, Specialusis pedagogas metodininkas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Bakaitienė, , darbo stažas 39 m., specialusis pedagogas metodininkas. Mokomieji dalykai: mokymas namuose.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Triaušienė,darbo stažas 16 m., specialusis pedagogas metodininkas. Mokomieji dalykai: mokymas namuose.
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Judita Butkienė, darbo stažas 36 m.